Kontakta mig

Om Försäkrad i Sverige AB

 

Om oss

Vi är ett är ett moderbolag till Branschförsäkringar Sverige AB och Mäklarbyrån FF Hgb AB vilka innehar tillstånd från finansinspektionen att bedriva försäkringsförmedling. Dessa är under Finansinspektionens tillsyn. 

Kontakta oss

Försäkrad i Sverige AB
Drottninggatan 72B
25221 Helsingborg

Kent Svensson
tele: 0734-233027
e-post: kent@braforsakrad.se

 

Om förmedlingen

Kostnadsfria tjänster
försäkrad.se är en kostnadsfri jämförelsetjänst ,för dig som är företagare och vill jämföra marknadens försäkringar. Branschförsäkringar Sverige AB erhåller samma ersättning oavsett vilket försäkringsbolag du köper din försäkring av. Det redovisas i försäkringsavtalet som du tecknar med försäkringsbolaget.

Prisgaranti
Om du köper en försäkring via Försäkrad i Sverige AB betalar du samma pris som om du vänder dig direkt till det aktuella försäkringsbolaget.

Uppsägning av avtal
Avtalet kan sägas upp 1 månad innan förfallodatum. Avtalet löper på med 12 mån.

Klagomål
Om du har klagomål på förmedlingen har du möjlighet att inkomma med detta via mail: klagomal@forsakrad.se eller via post enligt adress under Kontaktinformation. Handläggningstid för inkomna klagomål skall ej överstiga två veckor, därefter skickas ett beslut ut. Om du inte är nöjd med Branschförsäkringar Sverige AB beslut kan du begära förnyad prövning av ditt ärende. Ärendet behandlas då av Branschförsäkringar Sverige AB klagomålskommitté, som lämnar ett definitivt beslut i ärendet inom två veckor.

Tvister
Vid en tvist mellan Branschförsäkringar Sverige AB och en kund har du som kund även få tvisten prövad av allmän domstol, i första hand tingsrätten.

Ersättning
Branschförsäkringar Sverige AB erhåller en förmedlingsprovision som vanligtvis baserar sig på den inbetalda försäkringspremien. Provisionen är densamma oavsett vilket försäkringsbolag du som kund väljer. Provisionen betalas ej av försäkringstagaren.

Våra försäkringsrådgivare finns till hands för hjälp med just dina individuella beslut och val. Samtliga rådgivare på Branschförsäkringar Sverige AB är registrerade försäkringsförmedlare.

Det betyder att alla genomgått utbildning i produktkunskap, relevanta juridiska frågor, och i etiska perspektiv som hjälper oss att bättre sätta oss in i just din situation.

Då vi samarbetar med de flesta försäkringsbolagen så använder vi oss av deras experter i de fall där inte vår kunskap räcker till. Allt för att säkerställa att du som kund är rätt försäkrad.

Jämför villkor och innehåll
Vi uppdaterar löpande produktblad och villkor när respektive försäkringsbolag uppdaterar dessa dokument. Du kan hitta allt på dina sidor på www.forsakrad.se  Det kan ibland förekomma en viss fördröjning i uppdateringen, av skäl som ligger utanför vår kontroll. I alla lägen är det alltid den version av produktblad och/eller försäkringsvillkor som du får från försäkringsbolaget i samband med köp av försäkring, som är de villkor som gäller för din försäkring. 

Jämför försäkringsbolag
Vi hjälper dig att ta in offerter från olika försäkringsbolag , vi jämför olika erbjudanden och villkor. Hos oss kan du enkelt hitta och jämföra försäkringsbolag och hitta bästa pris, men också få hjälp att bedöma vilket försäkringsbolag som ger dig mest för pengarna.

Registrering och tillstånd
Branschförsäkringar Sverige AB är registrerade som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Registreringen avser samtliga försäkringsklasser inom skadeförsäkring. 

För vidare information rörande Branschförsäkringar Sverige AB registrering kan Bolagsverket kontaktas:

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall Tel: 0771-670 670 www.bolagsverket.se

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.